img
Acadi

Som
img
Una associació de diplomats d´infermeria de Catalunya que treballem en serveis d´al·lèrgia i que tenim l´objectiu comú de donar un millor servei a la societat en tots el àmbits que engloba aquesta especialitat.
Contacta
img
Secretaria tècnica
Pujades, 350
08019 Barcelona.
acadi@coib.cat
Objectius
img
Agrupar els professionals d´infermeria d´Al·lergologia.
img
Intercanviar experiències i coneixements, unificant protocols i criteris en les nostres tècniques especifiques utilitzant la taxonomia de la NANDA.
img
Fomentar i elevar el desenvolupament científic d´infermeria amb formació continuada especifica, seminaris , cursos i tallers.
img
Participar en seminaris de formació a altres col·lectius: mestres educadors físics, monitors d´esplai, associacions de pacients al·lèrgics.
img
Col·laborar amb els Col·legis d´infermeria i altres organismes en temes que puguin afectar a la professió i a la qualitat assistencial.
Oferim
img
Tallers, seminaris , cursos de formació continuada pregrau i postgrau.
img
Accés a bibliografia al·lergològica.
img
Informació actualitzada amb noticies de la nostra especialitat.
img
Xerrades a diverses associacions: al·lèrgics alimentaris, a picades d’himenòpters, escoles, esplais.
img