img
Acadi

Política de privacitat

DRET A LA INFORMACIÓ

ACADI és responsable de la recopilació i de l'ús de dades personals. Per tant, ACADI informa l'usuari que existeixen fitxers de dades personals automatitzats creats per ACADI i que es troben sota la seva responsabilitat, l'objecte dels quals és el manteniment i l'administració de la relació que s'estableixi amb els sol·licitants o usuaris que han accedit a aquest lloc web a través de formularis electrònics o a través de missatges de correu electrònic. Els fitxers de dades s'han registrat o es registraran degudament a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

OBJECTIU

Les dades que faciliti a ACADI es faran servir per gestionar la seva sol·licitud, per proporcionar-li la informació que necessiti o els serveis que sol·liciti i per oferir-li nous serveis.

CONSENTIMENT DE L'USUARI

L'enviament de dades, a través de formularis electrònics en aquest lloc web o de missatges de correu electrònic, implica que el remitent dóna la seva autorització expressa perquè es dugui a terme el tractament automatitzat de les seves dades incloses en els suports indicats. L'informem que, si ho autoritza, les seves dades personals i la seva adreça IP també es poden incorporar a un fitxer que pertany a ACADI.

Les dades no es compartiran amb tercers, només amb les nostres filials nacionals i internacionals. L'usuari garanteix que les dades personals que facilita a ACADI són reals i que és el responsable d'informar sobre qualsevol modificació que en faci.

A excepció dels camps on s'especifiqui el contrari de manera expressa, el fet de compartir informació necessària (com dades personals) és voluntari i en cas que es negui a proporcionar aquesta informació, la qualitat o la quantitat dels serveis que sol·liciti no es veuran afectats. Si no emplena els camps indicats com a obligatoris o si facilita informació incorrecta, ACADI no podrà oferir-li els serveis que seleccioni, processar la seva sol·licitud o enviar-li la informació necessària.

Així mateix, l'usuari accepta que les seves dades personals puguin formar part dels fitxers de les nostres filials nacionals i internacionals, per a la mateixa finalitat. Pot trobar informació sobre les nostres filials a: www.acadi.cat. ACADI garanteix la confidencialitat de les dades personals y que no es transferiran a tercers en cap moment.

DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Pot exercir el seu dret a accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les dades personals segons els termes i les condicions legals estipulades a la Llei de protecció de dades.
Pot exercir els drets que s'han esmentat més amunt si fa arribar un escrit a ACADI, General Mitre, 151, 08022 Barcelona, o si envia un correu a la nostra adreça de correu electrònic.

CODI DE TRANSPARÈNCIA DE L'EFPIA

ACADI creu que les interaccions entre la indústria farmacèutica i els professionals sanitaris tenen una influència profunda i positiva en la qualitat del tractament al pacient i en el valor d' una recerca futura. Així mateix, la integritat de la decisió d'un professional sanitari a l'hora de prescriure o recomanar un medicament és un dels pilars del sistema de salut.

ACADI, segons el que s'estableix al Codi de Transparència d'Interrelació amb Professionals i Organitzacions Sanitàries (el Codi) de la Federació Europea d'Associacions de la Indústria Farmacèutica (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA), ha de documentar i fer públiques certes transferències de valor realitzades a professionals sanitaris o a organitzacions sanitàries, incloses la informació sobre pagaments i altres transferències de valor efectuades a qualsevol professional sanitari o organització de la salut o d'assistència mèdica amb els quals interactuem.

A fi que ACADI pugui complir el Codi, a partir del 2015, qualsevol interacció de qualsevol professional sanitari amb ACADI o amb les seves filials implica que l'esmentat/da professional o organització dóna el seu consentiment perquè ACADI o les seves filials:

(1) processin o facin servir les seves dades personals i la informació relativa als pagaments o les transferències de valor rebudes d'ACADI,

(2) transfereixin les dades personals i la informació esmentades a (a) altres filials d'ACADI i (b) a qualsevol tercer que ofereixi serveis de tractament de dades a ACADI o les seves filials, ja es trobin o no a una jurisdicció de la Comunitat Econòmica Europea; i

(3) transmetin les dades personals i la informació esmentades a l'EFPIA o qualsevol associació nacional de la indústria farmacèutica a Europa, així com als seus proveïdors i subcontractistes segons s'indiqui en compliment dels objectius del Codi.

ACADI haurà d'informar a aquests professionals sanitaris o organitzacions sanitàries dels seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació de la seva informació personal, així com del seu dret d'oposar-se al tractament de la informació mitjançant una sol·licitud per escrit a ACADI, tal com s'estipula a l'apartat anterior (Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició).

Tot el que s'ha esmentat anteriorment serveix per a la finalitat descrita en aquesta Política de privadesa, així com per divulgar-se al lloc web corporatiu d'ACADI i/o les seves filials, o a qualsevol plataforma pública que es creï, en la mesura necessària per complir el Codi i les lleis aplicables, ja sigui de manera individual o agregada.

INFORMACIÓ SOBRE GALETES

La pàgina d'inici disposa d'una galeta que permet que el nostre sistema registri l'usuari que visita el lloc web. Les galetes emprades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir fitxers de galetes de tercers. Les galetes emprades no són danyoses i la seva utilització va relacionada amb la millora de l'experiència de navegació de l'usuari en el lloc web. Si ho desitja, pot rebutjar qualsevol tipus de galeta si va a l'opció del menú que correspongui del seu explorador.

Acadi no autoritza les tàctiques de tramesa de correu no desitjat (correu brossa). Acadi només processarà les dades que l'usuari faciliti mitjançant els formularis electrònics d'aquest lloc web o els missatges de correu electrònic.

SEGURETAT

Acadi es compromet a mantenir els nivells de seguretat de protecció de dades segons el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert recursos tècnics en el seu àmbit per evitar la pèrdua, l'ús inadequat, l'alteració, l'ús no autoritzat i el robatori de les dades que vostè faciliti a través del lloc web, sent conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Per a qualsevol consulta o controvèrsia en relació amb la nostra política de privadesa de les dades, pot posar-se en contacte amb nosaltres a Acadi, General Mitre, 151, 08022 Barcelona, o a la nostra adreça de correu electrònic.

Identificació de les dades segons la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

Almirall, S.A.
General Mitre, 151
08022 - Barcelona (Espanya)
CIF- A-58.869.389.
Registrada al Registre mercantil, volum 21.795, foli 32, full núm. B-28.089.
Número de registre del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat - 1889E.
Tel. 93.291.30.00
Darrera actualització: març del 2016

img